Sunați-ne: 0744.977.507, 0740.452.697

In fiecare zi de la 9 la 17:00

Adresa

Str. Simion Bărnuțiu, nr.5, bl.A29, sc.A, Parter

Ne găsiți pe:

Facebook

Terenuri

  • Suprafață construcție: 2900 m²
  • Camere: nespecificat
  • Băi: nespecificat
  • Suprafață teren: 2900 m²
  • Încălzire: nespecificat
  • Etaj(e): nespecificat
  • Anul Construcției: nespecificat
  • Garaj/Parcare: 10
  • Geamuri: nespecificat


Descriere

Teren industrial intravilan în suprafață de 2900 mp D.va Nord zona Michelin cu acces direct din strada Simion Bărnuțiu (sens giratoriu în spate la Michelin) și cartierul D.va Nord strada Iașului.

-certificat de urbanism la zi

-drumuri de 10 metri toate intabulate pe Municipiul Zalău

Front stradal la trei străzi de 85 metri, 38 metri respectiv 21 metri.

Utilități: curent, apă canalizare la 150 metri, drum pietruit.

-întabulat și măsurat în noile coordonate STEREO 70

-Functinea dominant: servicii de interes general si institutii propuse situate in exteriorul zone construite protejate (ISP3). Pentru UTR (TE), functiunea dominant este aceea de retele si constructii tehnico-edilitare. Utilizări permise: toate tipurile de constructii si amenajări care corespund funcțiunii zone si indeplinesc condițiile prezentului regulament - servicii, instituții si echipamente publice; servicii sociale, colective si personale; activități manufacturiere; spații polifuncționale; sedii ale unor companii si firme, servici pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultant in diferite domenii si alte servicii profesionale; complexe comerciale cu vânzări en-gros, en-detail; spații de alimentație publica, restaurant; spații de prezentare si expunere; centre logistice; showroom; service auto, spalatori auto; ateliere meșteșugărești; comerț alimentar, comert nealimentar, prestări servicii, profesiuni liberale, etc; construcții cu funcțiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante; construcții si instalatii tehnico-edilitare ce deserves zona, precum si echipamente legate de functionarea zone; parcaje la sol si multietajate; statii de alimentare auto; sport in spatii deschise si acoperite; spatii publice plantate, cu amenajări specifice: alei pietonale, mobilier urban, fântâni, etc; imprejmuiri de proprietăți, cu repectarea sectiunilor stradale propuse prin PUZ; grădini; culturi agricole, pentru parcelele neconstruite. In cadrul constructilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000,00 m, cu front la stradã de minim 20,00 m. Se va mentine neschimbat amplasarea cládirilor fatà de aliniamentul existent al străzii, cu conditia ca inâltimea maximă la comis să nu depăseasca distanta dintre aceasta si aliniamentul de pe latura opusã a străzii. Amplasarea construcțiilor noi se va face retras față de aliniament, (limita dintre domeniul public, trotuar si limita de proprietate) pentru a permite respectarea zonelor de siguranță si protectie a căilor de comunicație. in cazul de față, refragerea de la aliniament va fi de cel putin de 10,00 m. Noua clădire se va retrage obligatoriu fat de ambele limite laterale ale parcelei la o distant egala cu jumătate din inaltime, dar nu mai putin de 5,00 m pe cel putin o latură. Se va asigura o distant de 5,00 m fat de o limit laterala pentru a asigura accesul in spatele parcelei pe o latura. Se va respecta Codul Civil. in cazul constructilor in regim izolat, distanta minima fat de limita postericarà este de h/2 la cornisa, dar nu mai putin de 5 m. Amplasarea constructilor in interiorul parcelei se va face cu respectarea distantelor minime obligatorii între clădiri (cladirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la coronișă a celei mai inalte dintre ele, D=H). Se va asigura distanta necesarà interventilor in caz de incendiu (minim 3,5 m) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform normativului P 142/1993 si anexel nr. 5 aferente HGR 525/1996 republicatä. Stationarea autovehicolelor necesare functionarii diferitelor activități, conform normelor, se admite numai in interiorul parcelei, asadar in afara circulatilor publice.